Dorpshuis De Nije Warf

Telefoon 0511 42 19 87

Openingstijden:
Zondags gesloten
Maandag t/m zaterdag: vanaf 17.00 uur
Keuken open: vanaf 17.00 uur
Nije Warf op facebook

Woord van de voorzitter juni 2014

zaterdag 14 juni 2014

Na vele rumoerige jaren en een nieuwe beheerder in de vorm van een pachter, is de rust rondom de bestuurlijke zaken redelijk wedergekeerd.

 Financieel gaat het iets beter, maar we zijn helaas nog lang niet uit de rode cijfers.
De komende jaren willen we ons o.a. gaan richten op het onderzoeken van mogelijkheden en het uitvoeren van projecten met behulp van subsidies en fondsen en aan de slag gaan met duurzaam/verantwoord ondernemen. Dit alles met als doel het dorpshuis open te kunnen houden en over een aantal jaren het 50-jarig bestaan van de Nije Warf met u allen te kunnen vieren.


Oproep

Sinds een aantal maanden is ons bestuur uitgebreid met een nieuw bestuurslid: Fedde de Vries. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Eind van dit jaar zal voorzitter Marten Faber na zes jaar uit het bestuur treden, waarmee het aantal op slechts 4 bestuursleden uitkomt. Echter om de voorgenomen projecten uit te kunnen voeren, hebben we extra man- én vrouwkracht nodig in het bestuur. Vandaar de oproep:  

We zijn op zoek naar minimaal 3 algemene bestuursleden
en tevens een bestuurslid die penningmeesterstaken op zich wil nemen.

Voor informatie over en/of opgave als bestuurslid, kunt u contact opnemen met
Daniëlle Hoekstra via telnr: 0511  42 30 75  of  mailadres:  danielle.hoekstra@knid.nl


Woord van de  voorzitter:

Graag wil ik hieraan nog wat toevoegen: Ons bestuur heeft zich in de achter ons liggende periode op bijzondere wijze ingezet om ons dorpshuis open te houden. We kregen vele schouderklopjes en soms ook wel kritiek. Ik heb mij daar samen met mijn medebestuursleden én vrijwilligers - ieder op zijn wijze en met zijn of haar talenten en inzet - maximaal voor ingezet, omdat ik ons dorpshuis een warm hart toedraag. Ik heb wel eens gezegd - ook in de dorpskrant - over het dorpshuis: “Het is nooit klaar!”. En dat is ook zo.
 
Nu wij in ander vaarwater zijn terechtgekomen, moeten de bakens worden verzet. Wij hebben een pachter, die ook de Warf een warm hart toedraagt en niet te vergeten: Sietse van der Meulen,  een onmisbare kracht in het geheel. Het bestuur start een onderzoek naar duurzaamheid en hoe we onze hoge energielasten zouden kunnen verminderen. Ook de Freonen van de Warf  helpen mee. En de vrijwilligers, die zijn doorgegaan met het organiseren van diverse aktiviteiten en evenementen.
 
Kortom aan de éne kant genoeg “trekkers” van de kar. Aan de andere kant bekruipt mij ook wel eens het gevoel dat de levensvatbaarheid van de Nije Warf niet van één kant moet komen. Het blijkt b.v. ontzettend moeilijk te zijn om bestuursleden te vinden. Het wordt tijd voor verjonging van het bestuur. Waar blijven de jongeren die wat voor het dorp(shuis) willen betekenen? Zo’n bestuursfunctie is leerzaam, geeft inzicht in hoe zaken in de maatschappij zijn geregeld, staat goed op je CV en je levert frisse input.

Ook is het moeilijk om te taxeren met welke aktiviteiten de commissies, het bestuur en/of de pachter de bevolking van Driezum en Wâlterswâld is te verleiden om naar het dorpshuis toe te komen. Ik wil alleen maar duidelijk maken, dat het van twee kanten moet komen, als we het over een levendig dorpshuis hebben. Alleen met kostenbesparing, subsidies,  schouderklopjes voor bestuur en zelfs Freonen en vrijwilligers komen wij er niet. Ik wens ons dorpshuis een multifunctionele toekomst met inzet van vrijwilligers, veel bezoekers en een enthousiast bestuur toe. En ik hoop binnenkort nieuwe bestuursleden in ons team te kunnen begroeten!  

Een vriendelijke groet van Marten Faber

Terug naar nieuws